Onderzoekstechnicus / Research Technician

Date posted April 7, 2021
Type Support positions

Het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) zoekt een technicus op HBO-niveau, ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van laser- en optische fysica, fysica van gecondenseerde materie en fysische chemie.

The Advanced Research Centre for Nanolithography (ARCNL) is looking for a technician at college level to support scientific research in the fields of laser and optical physics, condensed matter physics and physical chemistry.

Als onderzoekstechnicus verricht je technische werkzaamheden ter ondersteuning van fysische experimenten. Je helpt mee met het ontwerpen en bouwen van meetopstellingen, draagt zorg voor het onderhoud ervan en voert reparatie- en montagewerkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan uit onderhoud en optimalisatie van ultrakorte pulslasers, uitlijning en constructie van optische opstellingen, het maken van (fijn)mechanische aanpassingen, het ontwerpen en testen van vacuümsystemen, en het testen en in gebruik stellen van elektronische randapparatuur. Je maakt deel uit van een onderzoeksgroep en werkt intensief samen met collega technici van andere onderzoeksgroepen en van de algemene ondersteunende technische afdelingen van ARCNL en het naastgelegen AMOLF.

As a research technician, you will perform technical work in support of physical experiments. You will help design and build measurement set-ups, take care of their maintenance and carry out repair and assembly work. The work includes maintenance and optimisation of ultrashort pulse lasers, alignment and construction of optical set-ups, making (fine) mechanical adjustments, designing and testing vacuum systems, and testing and commissioning electronic peripherals. You will be part of a research group and work closely with fellow technicians from other research groups and from the general support departments of ARCNL and neighbouring AMOLF.

About the group

Het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) verricht toonaangevend fundamenteel onderzoek aan de fysica en technologie van nanolithografie, in het bijzonder voor toepassing in de halfgeleiderindustrie. ARCNL is een publiek-private samenwerking tussen de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de fabrikant van halfgeleiderapparatuur ASML. ARCNL is gevestigd op het Amsterdam Science Park en heeft ongeveer 100 medewerkers. Zie ook www.arcnl.nl

Je zal deel uitmaken van de onderzoeksgroep High-Harmonic Generation and EUV Science.

The Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) focuses on the fundamental physics involved in current and future key technologies in nanolithography, primarily for the semiconductor industry. ARCNL is a public-private partnership between the Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes (NWO-I), the University of Amsterdam (UvA), the VU University Amsterdam (VU) and the semiconductor equipment manufacturer ASML. ARCNL is located at the Amsterdam Science Park, The Netherlands, and has approximately 100 scientists and support staff. See also www.arcnl.nl.

You will be part of the research group High-Harmonic Generation and EUV Science.

Qualifications

Je beschikt over een HBO-diploma of een ander hoger diploma op een relevant vakgebied (zie hierboven). Het is een pre als je ervaring hebt met en of meer van de hierboven genoemde werkzaamheden, in het bijzonder met (geavanceerde) laseropstellingen. Je bent flexibel, kan goed prioriteiten stellen, kan werken voor meerdere opdrachtgevers tegelijk en kan goed met hen en andere collega’s communiceren, zowel in het Nederlands als in het Engels.

You have a college degree or another higher degree in a relevant field (see above). It is an advantage if you have experience with one or more of the activities mentioned above, especially with (advanced) laser systems. You are flexible, can set priorities, can work for multiple clients at the same time and can communicate well with them and other colleagues, both in Dutch and in English.

Terms of employment

De sfeer op ARCNL wordt in hoge mate bepaald door jonge, enthousiaste, veelal buitenlandse medewerkers. De communicatie is informeel en verloopt via korte lijnen. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Training on the job en studiefaciliteiten zijn vanzelfsprekend. Inschaling vindt, afhankelijk van relevante kennis en ervaring, plaats in schaal 7 of 8; maximaal € 50.000 bruto per jaar (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het betreft een voltijds dienstverband van twintig maanden, met de intentie van een aansluitend vast dienstverband.

The atmosphere at ARCNL is largely determined by young, enthusiastic, mostly foreign employees. Communication is informal and short-lived. The secondary employment conditions are excellent. Training on the job and study facilities go without saying. Depending on relevant knowledge and experience, the employee is placed in scale 7 or 8, with a maximum gross salary of € 50,000 per year (including holiday allowance and end-of-year bonus). It concerns a full-time employment contract of twenty months, with the intention of a subsequent permanent contract.

Contact info

Dr. Marjan Fretz

Institute Manager ARCNL

E-mail: m.fretz@arcnl.nl

Phone: 06-2888 2128

Lijkt deze baan iets voor jou? Solliciteer dan vóór 3 mei 2021 via onderstaande knop.

Does this job appeal to you? Then apply before 3 May 2021 using the button below.

Online screening kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.